Informacje dotyczące obowiązujących przepisów, terminy  oraz wyniki z mistrzostw modelarskich, wiadomości dla modelarzy okrętowych oraz Sekcji C LOK i NAVIGA.